Selecteer een pagina

Le radici della comunità italo-belga

Storia e migrazione degli italiani in Belgio.

Sono Luca, un giovane di 20 anni con radici italiane, e mi emoziona raccontare la storia della comunità italo-belga. I miei nonni sono emigrati dall’Italia al Belgio nel dopoguerra, in cerca di lavoro e nuove opportunità. La migrazione italiana in Belgio è stata un fenomeno importante nel corso del XIX secolo. Molti italiani provenienti da diverse regioni, come le Marche, Abruzzo, Sicilia e il Piemonte, si sono stabiliti qui, portando con sé le loro tradizioni, la cultura e la cucina.

La comunità italo-belga ha affrontato diverse sfide nel corso degli anni. All’inizio, molti italiani hanno lavorato nelle miniere di carbone o nelle fabbriche, affrontando condizioni di lavoro difficili. Tuttavia, la loro perseveranza e il desiderio di costruire una vita migliore hanno contribuito a creare una solida comunità. Oggi, la comunità italo-belga è un ponte tra due culture affascinanti. Sono orgoglioso delle mie radici italiane e dell’influenza che gli italiani hanno avuto in Belgio. Dalle deliziose pizze e pasta ai festival culturali italiani, la cultura italo-belga è viva e fiorente.
_________
Geschiedenis en migratie van Italianen in België.

Ik ben Luca, een 20-jarige jongeman met Italiaanse wortels, en het verheugt me om het verhaal van de Italiaans-Belgische gemeenschap te vertellen. Mijn grootouders emigreerden na de oorlog van Italië naar België, op zoek naar werk en nieuwe kansen. De Italiaanse migratie naar België was een belangrijk fenomeen in de loop van de 19e eeuw. Veel Italianen uit verschillende regio’s, zoals Marken, Abruzzen, Sicilië en Piëmont, hebben zich hier gevestigd, en brachten hun tradities, cultuur en keuken met zich mee.

De Italiaans-Belgische gemeenschap heeft in de loop der jaren verschillende uitdagingen het hoofd moeten bieden. Aanvankelijk werkten veel Italianen in de kolenmijnen of in fabrieken, en kampten ze met moeilijke arbeidsomstandigheden. Hun doorzettingsvermogen en de wens om een beter leven op te bouwen, hebben echter bijgedragen aan de oprichting van een sterke gemeenschap.

Vandaag de dag is de Italiaans-Belgische gemeenschap een brug tussen twee fascinerende culturen. Ik ben trots op mijn Italiaanse roots en op de invloed die Italianen in België hebben gehad. Van heerlijke pizza’s en pasta tot Italiaanse culturele festivals, de Italiaans-Belgische cultuur is levendig en bloeiend.

INCONTRO con CIAO

• “Partecipa agli incontri con CIAO per riscoprire le tue radici italiane, esplorare la cultura e condividere esperienze uniche. Scopri il significato profondo di appartenere a una comunità ricca di storia e tradizione.”

• “Rejoignez les rencontres avec CIAO pour redécouvrir vos racines italiennes, explorer la culture et partager des expériences uniques. Découvrez la signification profonde d’appartenir à une communauté riche en histoire et tradition.”

•  “Neem deel aan de ontmoetingen met CIAO om je Italiaanse wortels te herontdekken, de cultuur te verkennen en unieke ervaringen te delen. Ontdek de diepe betekenis van het behoren tot een gemeenschap vol geschiedenis en traditie.”

Date e Luoghi  •  Dates et lieux  •   Data’s en Plaatsen

Acli Beverlo – Gaston Oomslaan 150-3562 Beringen (Limburgo) in data 16 marzo 2024 alle ore 15.30  •  Insieme con Vincenzo Castagna & Roberto Migliorini

Acli Liegi – Rue Louis Germeau 12- 4342 Hognoul (Liegi) in data 17 marzo alle ore 15.00  •  Insieme con Giovanni Licciardi

Acli Haine-Saint-Pierre – Rue Saint Alexandre 34, 7100, La Louvière in data 24 marzo 2024 alle ore 10.00  • Insieme con Daniele Sotgiu

Acli Jemappes – Avenue du Coq 82- 7012 Jemappes (Mons) in data 27 aprile 2024 alle ore 16.00 • Insieme con Leonardo Lomanto

Acli Forchies-la-Marche – Rue Neuve 27-6141 Forchies-la- Marche (Charleroi) in data 26 maggio 2024 alle ore 10.00. •  Insieme con Pietro Dalle Molle